Kereső

Támogatók

Harangvirág

A jogi kép­vi­selő neve Bolyai Far­kas Elmé­leti Líceum
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Marosvásárhely
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 28
Átlag életkor 17 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Tirgu Mures — Mun.
Aleea Cor­nisa 3230
Jud. Mures, România
Fax 0265267000

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro