Kereső

Támogatók

Illegetők

A jogi kép­vi­selő neve Pro Sar­ma­ság Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Sar­ma­sági Kulturközpont
Az ala­pí­tás éve 2006
Tagság 30
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 457330 – Sar­masag
Str. Tei­lor 72/​a
Jud. Salaj, România

A sar­ma­sági Ille­getők nép­tán­ceggyüt­tes 2004-​ben ala­kult, első sor­ban azzal a cél­lal, hogy újra­ta­nul­juk a szi­lágy­sági ( tövis­háti, berettyó­menti) tán­co­kat. A 40 tagú cso­port reper­to­ár­ját szi­lágy­sági, szat­mári, mező­ségi , kalo­ta­szegi tán­cok alkot­ják.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro