Kereső

Támogatók

Mákvirágok

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Ipp
Az ala­pí­tás éve 2005
Tagság 20
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Zauan
Str. Prin­ci­pala Nr. 264
Jud. Salaj, România

Az együt­tes 2005-​ben ala­kult Nagy Helga és Csíki Ele­mér cso­port­ve­zetők­kel. E cso­port lét­re­jöt­tét követően ala­kult a fent meg­ne­ve­zett két cso­port­ve­zető­vel a Ciberke együt­tes is. A két cso­por­tot mai napig Nagy Helga és házas­társa, Csíki Ele­mér irá­nyítja. A cso­por­tok több ren­dez­vény vendégei.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro