Kereső

Támogatók

Kerekerdő

A jogi kép­vi­selő neve Eugen Nico­ara Művelő­dési Ház — Szászrégen
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Eugen Nico­ara Művelő­dési Ház
Az ala­pí­tás éve 1997
Tagság 14
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 545300 – Reg­hin
Str. Spi­ta­lu­lui Nr. 11
Jud. Mures, România
Telefon 0265520887
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A szász­ré­geni Eugen Nico­ara Művelő­dési Ház Kere­kerdő Nép­tánc­együt­tese jelen­legi for­má­já­ban 1997-​től műkö­dik. Négy éve vette fel a Kere­kerdő nevet. A cso­por­tot hét pár alkotja, 16-​és 22 év közti közép­is­ko­lá­sok és egye­temi hallgatók.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro