Kereső

Támogatók

Pánt­lika Gyermektánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Petőfi Sán­dor Iskolaközpont
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Csíkdánfalva
Az ala­pí­tás éve 2000
Tagság 80
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537070 – Danesti
Prin­ci­pala Nr. 784
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266327070

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro