Kereső

Támogatók

Forog Virág Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Máré­falvi Nyírő József Álta­lá­nos Iskola
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Máré­falvi Iskola
Az ala­pí­tás éve 1998
Tagság 20
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 537026 – Satu Mare
Com. Satu Mare Nr. 480
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266245020

Az együt­tes 1998-​ban ala­kult 60 máré­falvi gye­rek­kel. Az együt­tes külön­böző fesz­ti­vá­lo­kon, ren­dez­vé­nye­ken lép fel itt­hon és külföldön.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro