Kereső

Támogatók

Boróka Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Boróka Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Eöt­vös József Szak­kö­zép­is­kola — Székelyudvarhely
Az ala­pí­tás éve 1997
Tagság 100
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 535600 – Odor­heiu Secu­i­esc — Mun.
Str. Pacii Nr. 13
Jud. Har­g­hita, România
Telefon 0266218017

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro