Kereső

Támogatók

Zaj­zoni borica (Zajzon)

A jogi kép­vi­selő neve Zaj­zoni Evan­gé­li­kus Luthe­rá­nus egyházközség
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Zajzon
Az ala­pí­tás éve 1850
Tagság 26
Átlag életkor 16 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 507223 – Zizin
Tat­rang köz­seg, Zaj­zon falu, Fili­mon Sarbu utca, 142 szám, Brassó megye
Jud. Bra­sov, România
Telefon 40748880734
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A zaj­zoni bori­ca­sok rovid tor­te­nete abbol all, hogy min­den evben oszel Novem­ber tajan kez­dod­nek az okta­toi pro­bak amelyre var­juk a falu fris­sen kon­fir­malt leg­e­nyeit , hogy kezd­junk neki a borica tani­tasra . Ezzen pro­bak allat a fia­tal leg­e­nyek egy heten belul tobb este is osze­gyul­nek a kul­tu­rot­honba es zene­szuk segit­seg­evel beta­nit­jak az 1 , 2 , 3 es a torok borica tanc lepe­seit az uj jelent­ke­zo­knek es keszu­lod­nek a Kara­csony masod­nap­jai falu­ja­rasra. Ami­kor ugyanis haz­rol hazra beko­pog­nak a falu nep­je­hez es ahol fogad­jak ott a hazi­gazda kivan­saga sze­rint eljar­jak a bori­cat. Az utolso elloti pro­ba­kon a fia­tal bori­cas leg­e­nye­ket aki­ket okta­tunk egy kis ugy­ne­ve­zett vizs­ga­ban reszesit­juk ami­kor okta­to­i­kal a tobbi bori­cas leg­e­nye­kel egyutt kell eljar­niuk a bori­cat semmi segit­seg nel­kul . Akik­nel latni h nm nagyon sike­rul­nek a lepe­sek vagy nm sike­rul betar­tani a rit­must, meg egy kis magya­ra­zatal pro­bal­juk segi­teni es ha igy se megy akkor kizar­juk az az evbol es var­juk a kovet­kezo evbeli okta­toi pro­bakra . A vizs­gan sike­res leg­e­nyek ped­dig johet­nek a falu­ja­rasra.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro