Kereső

Támogatók

Tuli­pán tánc­cso­port (Tekerőpatak)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Tekerőpatak
Az ala­pí­tás éve 2009
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Teaca
-
Jud. Bistrita-​Nasaud, România

A tekei Tuli­pán tánc­cso­port 2009-​ben jött létre. Jelen­legi tag­jai I — VIII osz­tá­lyos tanu­lók. A tán­cok­tató a régeni Simon Sza­bolcs tanár úr. A tánc­cso­port támo­ga­tója Szé­kely Botond.

Kiss Ilona és Mihalci János.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro