Kereső

Támogatók

Szi­vár­vány Nép­tánc­cso­port (Gyulakuta)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Gyulakuta
Az ala­pí­tás éve 2010
Tagság 80
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 547235 – Fintin­ele
Fan­ta­nele BlB2./13
Jud. Mures, România
Telefon 720547539
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro