Kereső

Támogatók

ROZ­MA­RING (ALSÓRÁKOS)

A jogi kép­vi­selő neve Aso­co­a­tia Alsorakosert
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Alsórákos
Az ala­pí­tás éve 2000
Tagság 50
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 507172 – Racos
Elisa­be­tei, nr.4
Jud. Bra­sov, România
Telefon 720927167
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

A Roz­ma­ring Also­ra­kos nep­tanc­cso­port 2000 ben ala­kult Tofalvi Roza veze­te­se­vel! Tobb cso­port indult az evek folya­man, ovo­da­tol kezdve egesz fel­nott korig. Sza­mos fesz­ti­va­lon, talal­ko­zon vett reszt a tanc­cso­port. Kulom­bozo tan­co­kat tan­colva igye­ke­zett az egzyt­tes hogy minel szin­vo­na­la­sabb leg­zen az elo­a­das. A jelen­legi tanc­csoprt 10 par­bol, vagyis 20 fobol all. Most jelen­leg hazas embe­rek alkot­jak a Roz­ma­rin­got, mely nagy ero­vel igyek­szik meg­ta­nulni minel tobb tan­cot es minel tobb fesz­ti­va­lon es tala­ko­zo­kon reszt venni.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro