Kereső

Támogatók

Magyar­l­apádi Hagyo­mányőrző Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve ETH­NIKA Kul­tu­rá­lis Alapítvány
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Magyarlapád
Az ala­pí­tás éve 1994
Tagság 40
Átlag életkor 20 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 517395 – Lopadea Noua
Magyar­l­apád, Főút 8 sz., Fehér m.
Jud. Alba, România
Telefon 744370819
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://https://www.facebook.com/Ethnikakulturalisalapitvany/

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro