Kereső

Támogatók

Kis­bá­csi Hagyo­mány­örző Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Kisbács
Az ala­pí­tás éve 1990
Tagság 20
Átlag életkor 18 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407055 – Baciu
Can­to­nu­lui utca, 1. szám, Kis­bács, Kolozs megye.(str.Cantonului, nr.1, Baciu, Cluj)
Jud. Cluj, România
Telefon 0748.348.640
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://https://www.facebook.com/kisbacsineptanccsoport/

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro