Kereső

Támogatók

Halmi Tanccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Halmi
Az ala­pí­tás éve 2007
Tagság 30
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Hal­meu

Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 740388064
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

2007 oszen ala­kult. Tag­jai a halmi iskola tanu­loi akik het­rol hetre orom­mel es jo ked­vel tan­col­nak. Ket cso­portra osz­to­dik jelen­leg, I-​IV osz­ta­lyo­sok es V-​VIII osz­ta­lyo­sok.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro