Kereső

Támogatók

Gyöngy­vi­rág Nép­tánc­cso­port ( Medgyes)

A jogi kép­vi­selő neve ASO­CI­A­TIA CUL­TU­RALA GYONGYVIRAG
Besorolás egyéb
A műkö­dés helye Medgyes
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 60
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 551003 – Medias
Medias str I.C. Bra­ti­anu nr 32
Jud. Sibiu, România
Telefon 0727787976
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro