Kereső

Támogatók

Egri Csodaszarvas

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Egri
Az ala­pí­tás éve 2018
Tagság 20
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Agris
Csury Balint 133
Jud. Satu-​Mare, România
Telefon 740388064
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

2005 tava­szan ala­kult Egri­ben. Nevet a legenda es az ala­pito veze­tek neve miatt kapta, (Szar­vas Karoly ). Volt nehany fia­tal leg­eny es leany aki par honapja tan­colt s ugy gon­dol­tuk hogy miert csak a magunk oro­mere tan­col­nank s ossze rak­tunk egy szat­mari koreo­gra­fiat Anyak napja alkal­ma­bol, ami nagy sikert ara­tott. Ettol kezdve meg lel­ke­seb­ben foly­tat­tuk azt amit elkezd­tunk. Jot­tek az ujabb tajegy­se­gek tan­cai is.

2008 oszen Buka­rest­ben kep­vi­sel­tuk Szat­mar megyet a Kul­tu­ra­lis es turisz­ti­kai expon, majd ugyan ebben az evben decem­ber 1-​en a Roman Nem­zeti Unne­pen.

2011-​tol nep­tanc fesz­ti­valt szer­vez az ev majusi honap ele­jen, Orgona Nep­tanc Fesz­ti­val neven.

Meg­ala­ku­lasunk ota szam­ta­lan megivas­nak tet­tunk ele­get s toret­len len­du­let­tel dol­go­zunk azert hogy “Oseink­tol oro­kolt tan­ca­inka, nep­da­la­in­kat” meg­oriz­zuk s minel tobb ember­nek tovabb adjuk. A jelen­leg a negye­dik gene­ra­cio orven­dez­teti a kozon­se­get.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro