Kereső

Támogatók

Csom­bordi Pipacs Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csombord
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 48
Átlag életkor 3 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 515202 – Ciumb­rud
Ciumb­rud, str. Prog­re­su­lui nr. 1
Jud. Alba, România
Telefon 745515800
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro