Kereső

Támogatók

Magyar­pé­ter­falvi Hanga Hagyo­mányőrző Néptánccsoport

A jogi kép­vi­selő neve Aso­ci­a­tia Magyar­pé­ter­falvi “Hanga” Hagyo­mányőrző Nép­tánc Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Magyarpéterfalva
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 36
Átlag életkor 7 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 515405 – Blaj
Blaj-​Petrisat Nr.5,Alba
Jud. Alba, România
Telefon 0746124451
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro