Kereső

Támogatók

Arany­ka­lász Nép­tanc­cso­port — Marosszentanna község

A jogi kép­vi­selő neve Kicsi­kút Közmű­velő­dési Egye­sü­let — Aso­ci­ata Cul­tu­rala Kicsikút
Besorolás felnőtt
A műkö­dés helye Udvarfalva
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 20
Átlag életkor 40 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Cur­teni
Udvar­falva (Cur­teni), Uj utca (str. Noua nr 275) 275 sz
Jud. Mures, România
Telefon 0749331786

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro