Kereső

Támogatók

Kike­rics Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Kike­rics Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Segesvár
Az ala­pí­tás éve 2012
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 545400 – Sig­hi­so­ara
Garoa­felor 51
Jud. Mures, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro