Kereső

Támogatók

Vörös­begy Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Bodok Önkormányzata
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Bodok
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 36
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Bodoc

Jud. Covasna, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro