Kereső

Támogatók

Murgó Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Mikó­új­falu Önkormányzata
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Mikóújfalu
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 38
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Mic­fa­lau

Jud. Covasna, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro