Kereső

Támogatók

Jég­vi­rág Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Ady Endre iskola Sepsiszentgyörgy
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Sepsiszentgyörgy
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 21
Átlag életkor 10 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Sfin­tul Ghe­orghe — Mun.

Jud. Covasna, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro