Kereső

Támogatók

Batyus Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Sep­si­szent­györ­gyi Tanu­lók Palotája
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Sepsiszentgyörgy
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 53
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Sfin­tul Ghe­orghe — Mun.

Jud. Covasna, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro