Kereső

Támogatók

Csere Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Uzon Köz­ség Önkormányzata
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Uzon
Az ala­pí­tás éve 2011
Tagság 40
Átlag életkor 12 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Ozun

Jud. Covasna, România

Az együt­tes fő célja a magyar nép­tánc és hagyo­mány őrzése, amatőr moz­ga­lom fellendítése.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro