Kereső

Támogatók

Vadrózsa

A jogi kép­vi­selő neve Szent­ki­rá­lyért Egyesület
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Csíkszentkirály
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 35
Átlag életkor 17 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Sinc­ra­ieni
Csík­szent­ki­rály, Köves utca 215 Kin­cse­szeg 668
Jud. Har­g­hita, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro