Kereső

Támogatók

Tuli­pán­tos Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Gya­lui Rmdsz
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Gyalu
Az ala­pí­tás éve 2001
Tagság 44
Átlag életkor 15 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 407310 – Gilau
Gyalu, Főót 1120
Jud. Cluj, România

Az 1989 – es for­ra­da­lom utani elso magyar nep­tanc­cso­port 1990 –ben ala­kult Gya­lu­ban. Reper­to­ar­juk kalo­ta­szegi tan­cok­bolt alt , Gyalu is ehez a regi­o­hoz tar​toz​van​.Az elso turne egy valo­sa­gos kihi­vas volt a tan­co­sok sza­mara , ugyanis meg­hiv­tak oket egy svajci tur­nera 1991-​ben .Pen­zu­gyi nehe­zse­gek miatt a nep­tanc­cso­port 1995-​ben felbomlott.A maso­dik tan­cos gene­ra­cio 2001-​ben ala­kult , ami­kor meg­kapta a „Tuli­pan­tos” nevet . Hagyo­manyorzo nep­tanc­cso­port leven kalo­ta­szegi tan­co­kat tan­col­tak , atterve ezek utan sze­kely tan­cokra is .Ebben az ido­szak­ban annyira fel­fej­lod­tek szak­ma­i­lag es szam­be­li­leg is hogy tobb fel­le­pesre vol­tak meg­hiva ugy az orszag­ban mint hata­ron tul is .Hata­ron belul fel­lep­tek Kolozs­vart , Tor­da­szent­lasz­lon ‚Kis­bacs, Mera , Bal­va­nyos­var­alja, Abrud­ba­nya , kul­fol­don pedig Magyarorszag(Iszkaszentgyorgy , Pecs )Olasz­or­szag( Norma , Sar­di­nia szi­ge­ten ) Fran­cia orszag (Evreux).

A „Tuli­pan­tos” reper­to­arja meg­gaz­da­go­dott , palat­kai , sziki , es magyar­la­padi tan­cok­kal.

2007 ota a nep­tanc­cso­port­nak van kalo­ta­szegi nep­vi­se­lete 2010-​tol pedig­len besze­rezte a mezo­s­egi es a sze­kely ruha­kat is.A sike­rek­tol fel­buz­dulva 2009 ota muko­dik egy kis­cso­port , es egy kozep­cso­port is a nagyok mel­let , osze­gez­ven 44 tancost!A nep­tanc­cso­por­tot egy fia­tal tehet­se­ges test­ver­par vezeti Janosi Imre-​Arpad es janosi Bri­gitta sze­me­lye­ben , de nem felet­kez­het­unk meg az elo­dok­rol : Kiraly Arpad , Mezei Erzse­bet , Bak­say Olga , Sze­kely Sara , Marti Zol­tan , Torok Csingo Ador­jan , Miko Haj­nalka , Varga Nor­bert akik lel­ke­sen es oda­ada­sal vezet­tek eve­kig a tanccsoportot!De a „Tuli­pan­tos” hata­nal all egy lel­kes manageri cso­port az RMDSZ veze­to­s­ege :Okos Karoly mer­nok es Harasz­tosi Pal reven akik pen­zu­gyi es lelki tama­sza nel­kul nem lehe­tett volna elerni eze­ket a sike­re­ket ! Vegul de nem utolso sor­ban meg kell emlit­suk a gya­lui pol­gar­mes­teri hiva­tal helyi tana­csat , a „Dumitru Sopon”kulturothon igaz­ga­to­jat Vele Mar­ce­lat akik­nek az egi­sze es finan­szi­ro­zasa alatt a „Tuli­pan­tos „ fel tud lepni hata­ro­kon tul.

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro