Kereső

Támogatók

Gyöngy­vi­rág Nép­tánc­együt­tes (Türe)

A jogi kép­vi­selő neve
Besorolás hagyományörző
A műkö­dés helye Türe
Az ala­pí­tás éve 2008
Tagság 16
Átlag életkor 18 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Turea
Turea Nr. 96 (Bálint Orso­lya)
Jud. Cluj, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro