Kereső

Támogatók

Csil­la­gocska 13 Osz­tá­lyos Csoport

A jogi kép­vi­selő neve Csil­la­gocska Alapítvány
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Nagyvárad
Az ala­pí­tás éve 2002
Tagság 22
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím 410115 – Ora­dea — Mun.
Str. Ste­fan Cel Mare 6
Jud. Bihor, România
Telefon 0259453914
Fax 0259453914
E-​mail kat­tint­son ide az e-​mail cím­hez
Web http://​www​.csil​la​gocska​.ro/

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro