Kereső

Támogatók

Bereck Nép­tánc­együt­tes (Ifjúsági)

A jogi kép­vi­selő neve Művé­szeti Nép­is­kola Sepsiszentgyörgy
Besorolás ifjúsági
A műkö­dés helye Bereck
Az ala­pí­tás éve 2009
Tagság 10
Átlag életkor 14 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím Bretcu
Sanc­rai Nr. 83, Jud. Covasna
Jud. Covasna, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro