Kereső

Támogatók

Rekettye Néptáncegyüttes

A jogi kép­vi­selő neve Rekettye Kul­tu­rá­lis Egyesület
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Nagykaroly
Az ala­pí­tás éve 1993
Tagság 80
Átlag életkor 11 év
Egye­sü­leti tag nem

Kapcsolat

Postacím 445100 – Carei
Str. Petőfi Sán­dor Nr. 59
Jud. Satu-​Mare, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro