Kereső

Támogatók

Bere­ke­nye Nép­tánc­együt­tes Gyerekek

A jogi kép­vi­selő neve Casa Ora­se­ne­asca De Cul­tura Cehu Sivalniei
Besorolás gyerekek
A műkö­dés helye Szilágycseh
Az ala­pí­tás éve 1998
Tagság 40
Átlag életkor 8 év
Egye­sü­leti tag igen

Kapcsolat

Postacím Cehu Sil­va­niei
Str. 1 Dec. 1918 Nr. 1
Jud. Salaj, România

© Copy­right Romá­niai Magyar Nép­tánc Egye­sü­let 2012. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro